WDSF/ProWal Aktionsbericht Färöer-Inseln Juli/August 2014 (Fotos) - Facebook

Filmbericht - Grindwalfang auf den Färöer-Inseln - Aktion von WDSF und ProWal Juli 2014